Sint Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Welkom op de website van de Lambertuskerk

De parochie wil op zichtbare en herkenbare wijze getuigen van het evangelie. 
Zij wordt daarbij geholpen door één van de twee overgebleven neogotische kerkgebouwen in Rotterdam, waarvan het interieur grotendeels in oorspronkelijke staat is.
De liturgievieringen zijn klassiek met als hoogtepunt de zondagse, Latijnse hoogmis met polyfone en gregoriaanse zang. 
Door aandacht voor rituelen en symboliek wordt een sfeer van rust gecreëerd waarin mensen tot zichzelf kunnen komen, in gebed en tot God. 
Kerkgebouw en liturgie oefenen ook aantrekkingskracht uit op mensen van buiten Kralingen.
Voor engelstaligen is de liturgie van de zondag in het Engels beschikbaar. 
Naast de zondagsvieringen is er in de week doorgaans iedere dag een ochtendmis.
Als belangrijke opdracht ziet de parochie het doorgeven van de geloofsschat aan een volgende generatie.


U kunt zich hier aanmelden als parochiaan.

For English speaking people, click here for more information


Foto Peter van Mulken

 

Parochienieuws

 

Kids-info meimaand-Mariamaand

 Met de "Kids-info" brengen wij onze jeugd en hun ouders maandelijks op de hoogte van ons kinderactiviteitenaanbod in de Lambertuskerk.

 

Klik op het logo voor de huidige én nieuwe versie van de Kids-info.

 

Op dinsdag 25 april gaat de nieuwste Kids-info (Meimaand-Mariamaand) op de post met daarin informatie over de meimaand. Lees hier verder voor deze nieuwste editie....

 

Voor de kinderactiviteiten jaarfolder klikt u op de link hieronder: Kinderactiviteiten jaarfolder 2016-2017

 

Lambertusberichten (25.4)

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten verschijnt ongeveer 5 à 6 keer per jaar en is ook op deze website te lezen.


Op dinsdag 2 april is de nieuwe editie 25.4 op de post gegaan en is deze editie op Palmzondag achter in de kerk te vinden. Vanaf heden al op deze site te lezen. Klik hier of op de afbeelding

Hierin onder andere verdieping over Witte Donderdag, terugblikken op de Adventsprojecten en vooruitblikken op de Meimaand-Mariamaand activiteiten.

Uiteraard treft u ook een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen aan.


Klik hier voor deze en alle edities..... of klik op de afbeelding.

 


 

Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen 2017 terugblik

Fantastische hoeveelheid dozen zijn gevuld: 111 kinderen zullen binnenkort blij gemaakt worden!

Basisschool Oscar Romero heeft maar liefst 22 dozen gevuld en deze werden tijdens de Paasviering aan de organisatie van Kinderen geven aan Kinderen aangeboden. Het was hartverwarmend om zoveel goed gevulde dozen in ontvangst te mogen nemen voor kinderen heel dichtbij die heel blij zullen zijn met zo'n mooi en goed gevulde dozen.

Basisschool  De Bavokring vulde dit jaar 16 dozen en er kwam nog een heleboel meer prachtige cadeautjes mee waar we nog meer kinderen blij kunnen maken.

De kinderen die de dozen kwamen brengen kregen uitleg over de kruisweg die in de kerk beeldend is gemaakt speciaal voor kinderen.

Er werden hele goede vragen gesteld en aan het einde van het bezoek kregen de kinderen boekjes mee over de kruisweg uitgelegd aan kinderen.

 

Dozen staan klaar voor vervoer naar de kinderen in Rotterdam Noord....

Lees hier verder over het project...

 

RK2j volgende bijeenkomst op zondag 30 april

Programma

RK2j zal dit voorjaar op vier zondagen na de H. Mis van 10.00 uur bijeenkomsten voor jongeren t/m 35 jaar organiseren. Het Evangelie van de betreffende zondag zal uitgediept en besproken worden om zo te achterhalen wat het Evangelie ons wil vertellen. Welke boodschappen kunnen we uit het Evangelie halen voor ons dagelijks leven.

Uiteraard is er voldoende tijd om de andere jongeren te ontmoeten en zullen we voor een hapje en een drankje zorgen.

 

Data en tijden

De data van de vier zondagen na de H. Mis van 10u tussen 11.15u en 12.30/13.00u:

 

  • 30 april 2017

  • 21 mei 2017

Na de H. Mis zullen we voorin de kerk bij de altaartreden verzamelen.

 

Voor meer informatie en om te laten weten dat je aanwezig zult zijn mail naar:

rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl

 

Klik hier of op de poster voor meer informatie over RK2j

 

Diaconie in de Lambertuskerk

Diaconie staat hoog in het vaandel van de Lambertuskerk geschreven. In de rooms-katholieke kerk betekent diaconie: een dienst aan mensen door christenen verricht uit liefde tot God. Een groep betrokken parochianen heeft dit ter harte genomen.

 

Zo worden nieuwe parochianen, die zich in onze kerk inschrijven, telefonisch benaderd en welkom geheten. Hun wordt gevraagd of ze specifieke wensen hebben en of ze een bezoek op prijs stellen.

 

Lees verder op de diaconiepagina....

 

Kerkbalans 2017

 

Mijn kerk verbindt,

mijn kerk in balans

 

Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor heeft de Lambertuskerk uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft is een investering in de kerk van nu èn de kerk van morgen, in uzelf en in de generaties die nog komen.

 

De kerk kost geld. Het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

 

Wat de Lambertuskerk zo bijzonder maakt: alle weekdagen is er een (eucharistie)viering, ieder weekend drie missen (zaterdagavond en twee op zondag), catechetische activiteiten voor kinderen, jongeren, ouderen en een Alphacursus voor geïnteresseerden. Deze actieve kerkgemeenschap zorgt ook voor diaconieprojecten voor jong en oud, ver weg en dichtbij. Via onze website zorgen we dat mensen met de katholieke kerk in contact kunnen komen. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt ook u mee aan onze Lambertusgemeenschap.

U geeft om door te geven en weer te verbinden.

 

Lees hier verder....

 

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van pelgrims worden twee reisopties aangeboden (de links leiden naar het inschrijfformulier op de website van de VNB):

 

 

Geloofsverdieping brochure 2016-2017

In het nieuwe seizoen dat nu in september van start gaat presenteren wij in een folder alle geloofsverdiepende- en ontmoetings momenten in de Lambertuskerk.

Klik op de afbeelding hiernaast en u kunt de folder in pdf downloaden.

 

Deze brochures worden meegestuurd bij de komende editie van de Lambertusberichten (25.1) en liggen achter in de kerk.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en ingevuld aan ons sturen of afgeven naar/bij het parochiesecretariaat.

 

Wij wensen u weer een inspirerend nieuw seizoen toe.

 

Kinderactiviteitenfolder 2016-2017

Jaarlijks komt er bij aanvang van een nieuwe seizoen een nieuwe folder met alle kinderactiviteiten in de de Lambertuskerk uit. Deze folder zal alle families met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de laatste week van augustus per post ontvangen, samen met de nieuwe Kids-info augustus-september.

Ook op het Lambertusfeest zullen de kinderactiviteiten gepresenteerd worden en krijgt u een goed beeld bij wat de kinderen allemaal krijgen aangeboden aan activiteiten en dat zijn er veel.

 

Klik op de afbeelding of klik hier om deze nieuwe folder te downloaden.

 

Catechese in het komende seizoen 2016-2017 in RRM:

Gezamenlijke voorbereiding voor het ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”.

Op dit moment vinden de activiteiten op verschillende locaties plaats. Ook in het komende jaar gaat het pastoresteam weer verder met een drietal catechetische projecten.

Voor aanmelding neemt u contact op met parochiesecretariaat.

Volg de links voor meer informatie:

 

Basiscursus katholiek geloven

Doopvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

 

Permanente Mariatafel

 

Achter in de kerk staat een zogenaamde Mariatafel waarop allerlei devotionalia uitgestald zijn. Rozenkransen, Tientjes, kaarsenhouders met afbeelding van Maria, armbandjes, kaarsen, Mariakaarten, gebeden boekjes voor kinderen en KBVK-producten, etc.

 

Bij de koster kunt u altijd om meer informatie vragen.

 

Graag contante betaling.