Sint Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Welkom op de website van de Lambertuskerk

De parochie wil op zichtbare en herkenbare wijze getuigen van het evangelie. 
Zij wordt daarbij geholpen door één van de twee overgebleven neogotische kerkgebouwen in Rotterdam, waarvan het interieur grotendeels in oorspronkelijke staat is.
De liturgievieringen zijn klassiek met als hoogtepunt de zondagse, Latijnse hoogmis met polyfone en gregoriaanse zang. 
Door aandacht voor rituelen en symboliek wordt een sfeer van rust gecreëerd waarin mensen tot zichzelf kunnen komen, in gebed en tot God. 
Kerkgebouw en liturgie oefenen ook aantrekkingskracht uit op mensen van buiten Kralingen.
Voor engelstaligen is de liturgie van de zondag in het Engels beschikbaar. 
Naast de zondagsvieringen is er in de week doorgaans iedere dag een ochtendmis.
Als belangrijke opdracht ziet de parochie het doorgeven van de geloofsschat aan een volgende generatie.


U kunt zich hier aanmelden als parochiaan.

For English speaking people, click here for more information


Foto Peter van Mulken

 

Parochienieuws

 

Oktober = Rozenkransmaand 

Kinderen bidden voor oorlogskinderenKlik op de poster om sleutelkoord voor vrede te bestellen

In samenwerking met de Stichting ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ en ‘Kerk in Nood’ nodigen wij parochies en gezinnen uit om met kinderen te bidden voor de vele kinderen die te lijden hebben onder oorlogsgeweld. Bidden jullie ook met heel veel kinderen in Nederland en België één Tientje van de Rozenkrans? Dat is één Onze Vader en 10 keer het Weesgegroet. 

 

Waarom meedoen?

Maria heeft bij haar verschijningen juist ook aan kinderen gevraagd om te bidden. Het gebed van kinderen is extra sterk. In Fatima heeft Maria gezegd dat de ’Rozenkrans een gebed voor vrede’ is. Zeker in deze tijd is gebed voor vrede heel hard nodig. Daarom willen we met kinderen samen veel Tientjes bidden, speciaal voor de kinderen in oorlogsgebieden en die gevlucht zijn.

 

Voor jou: een sleutelkoord of armband

Tijdens de kinderwoorddienst zullen kinderen uitleg krijgen over het bidden met de rozenkrans. Deze maand komt elke week een van de Blijde Geheimen naar voren. Een grote rozenkrans gaan we vullen met mooie tekeningen gemaakt door de kinderen. Na de Hoogmis wordt gezamenlijk een Tientje van de Rozenkrans gebeden speciaal voor kinderen die lijden onder oorlogsgeweld. Kinderen rijgen een sleutelkoord dat wordt aangeboden door de organiserende stichtingen KBVK en KiN. Ook kunnen kinderen kiezen om een (rozenkrans)armband bij elkaar te sparen. Kom iedere week om aan het einde een volledig sleutelkoord of armband te krijgen.

 

Dinsdag 18 oktober: 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans

Op dinsdag 18 oktober worden alle kinderen over de hele wereld uitgenodigd om massaal het rozenkransgebed te bidden voor vrede. De Italiaanse pater Pio (1887-1968): “Stel je eens voor hoezeer de wereld zou veranderen als 1 miljoen kinderen tegelijkertijd het Weesgegroet zouden opzeggen en daarmee bidden voor vrede.”

 

Samen met de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk in Nood willen we proberen zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te benaderen om aan deze keten van gebed deel te nemen. Klik op deze link naar speciale pagina Kinderen bidden voor oorlogsKinderen te gaan.

Om u op weg te helpen hoe je de rozenkrans kan bidden, bieden we u het rozenkransboekje aan. U kunt e.e.a. vinden op de Mariatafel achter in de kerk. Hier treft u ook allerlei rozenkransen aan in verschillende prijsklassen ook speciaal voor kinderen.

 

Gratis introductie pakket bij
informatieve bijeenkomst over Kinderen bidden voor Kinderen in bisdom Rotterdam

Naar aanleiding van de respons op onze uitnodiging voor de informatieve bijeenkomst op maandag 31 oktober, worden de parochies en scholen door vrijwilligers van KBVK bezocht en geïnformeerd worden over de activiteiten en projecten van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Indien u alsnog wilt aanmelden voor meer informatie is dat mogelijk, volg de link hieronder.


Uitgerekend op 7 oktober, de feestdag van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans, heeft Bisschop van den Hende bijgevoegde brief geschreven, waarin hij het gebed in het algemeen, het werk van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen in het bijzonder en nu in oktober ook onze gebedscampagne Kinderen bidden voor oorlogsKinderen (zie hierboven) aanbeveelt.

 

Graag vragen wij uw aandacht voor deze brief die zo mooi duidelijk maakt waarom bidden belangrijk is en waarom we juist kinderen willen leren bidden. We hopen dat u met kinderen wilt deelnemen aan onze laagdrempelige projecten en activiteiten waarbij het bidden is gekoppeld aan (kinder)diaconieprojecten en bieden u daartoe via onze website allerhande eigentijdse materialen en suggesties.

Lees hier verder....

Terugblik op het Lambertusfeest – 18 september

Dit jaar vierden we op zondag 18 september het feest van de patroon van onze kerk, de heilige Lambertus. Na de extra feestelijke Hoogmis vond het inmiddels traditionele parochiefeest in de pastorietuin plaats.

Voor koffie, thee en limonade zorgenden de vrijwilligers van de koffiegroep, voor de versnaperingen vroegen we weer uw bijdrage, bijvoorbeeld zelf gebakken zoete taart en koek: u heeft het allemaal prachtig verzonnen en het was heerlijk.

Bij de ingang stond de poffertjes kraam waar men geduldig in de rij stond, jong en wat ouder.

 

Behalve een gezellig samenzijn om met elkaar kerkgemeenschap te vieren, hebben de vrijwilligersgroepen zichzelf gepresenteerd met het programma voor het komende seizoen. Vrijwilligers konden u ook verder informeren over de werkzaamheden die zij in de Lambertuskerk verrichten.

 

Klik op de foto hiernaast of volg deze link naar een foto-impressie

 

Geloofsavonden voor Volwassenen

Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit najaar is het Onze Vader. Met ingang van de advent 2016 wordt het nieuwe Onze Vader geïntroduceerd in de katholieke kerk. Uiteraard komen de veranderingen in het Onze Vader tijdens deze geloofsavonden aan bod.

Graag uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw.

 

Maandagavond 17  oktober

Maandagavond 31  oktober

Maandagavond 14  november

 

Voor aanmelden klik hier verder of op de poster....

 

Aanmelden voorbereidingen eerste H Communie en H Vormsel

 

Voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie komen kinderen vanaf groep 4 van de basisschool in aanmerking. De eerste heilige Communie wordt altijd gevierd op Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen). Komend seizoen is dit op 23 april 2017.

Op zondag 11 december wordt een informatieve middag georganiseerd voor de eerste communicanten en hun ouders. Daar zal de nieuwe opzet van het communieproject worden uitgelegd. Er zal namelijk een parallelprogramma voor ouders georganiseerd worden. Meer hierover op zondag 11 december. Op zondag 15 januari 2017, starten we met de voorbereiding op zondagen tijdens en na de 10 uur mis.

Voor het heilig Vormsel komen in aanmerking jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ook zij die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. Het heilig Vormsel wordt door onze bisschop in de kathedraal aan de Mathenesserlaan toegediend aan vormelingen uit een aantal parochies van onze stad. Deze viering zal op een zondagmiddag in mei of juni 2017 plaatshebben. De voorbereiding start medio april 2017.

Aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel liggen vanaf het Lambertusfeest achterin de kerk.

Aanmelden kan ook op deze website, volg deze link of klik op de afbeeldingen...

Degenen die zich opgeven, krijgen te zijner tijd bericht.

 

Uiterste inschrijfdatum voor beide sacramentenvoorbereiding is 5 december 2016. 

 

Geloofsverdieping brochure 2016-2017

In het nieuwe seizoen dat nu in september van start gaat presenteren wij in een folder alle geloofsverdiepende- en ontmoetings momenten in de Lambertuskerk.

Klik op de afbeelding hiernaast en u kunt de folder in pdf downloaden.

 

Deze brochures worden meegestuurd bij de komende editie van de Lambertusberichten (25.1) en liggen achter in de kerk.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en ingevuld aan ons sturen of afgeven naar/bij het parochiesecretariaat.

 

Wij wensen u weer een inspirerend nieuw seizoen toe.

 

Lambertusberichten (25.1)

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten verschijnt ongeveer 5 à 6 keer per jaar en is ook op deze website te lezen.


In de komende editie 25.1 onder andere verslag van RK2j over de WJD, al het catechetische aanbod in de Lambertuskerk in het komende seizoen, het Lambertusfeest, diakenwijding van Eli Stok en natuurlijk over de aankomende oktobermaand waarin we weer de rozenkrans gaan bidden voor kinderen die te lijden hebben onder het oorlogsgeweld.


Klik hier voor alle edities..... of klik op de afbeelding om rechtstreeks naar deze editie te gaan.

 

U kunt dit blad dus meenemen vanuit de kerk, vanaf heden hier op de website te lezen.

 

Kids-info gezinsmis oktober-november

 Met de "Kids-info" brengen wij onze jeugd en hun ouders maandelijks op de hoogte van ons kinderactiviteitenaanbod in de Lambertuskerk.

 

Klik op het logo voor de huidige én nieuwe versie van de Kids-info.

 

Op dinsdag 25 oktober gaat de nieuwe Kids-info september-oktober op de post, met daarin informatie over de gezinsmis op 30 oktober, het rozenkransproject in oktober en aanmelden voor het kerstspel. Lees hier verder voor deze nieuwe editie....

 

Voor de kinderactiviteiten jaarfolder klikt u op de link hieronder: Kinderactiviteiten jaarfolder 2016-2017

 

Kinderactiviteitenfolder 2016-2017

Jaarlijks komt er bij aanvang van een nieuwe seizoen een nieuwe folder met alle kinderactiviteiten in de de Lambertuskerk uit. Deze folder zal alle families met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de laatste week van augustus per post ontvangen, samen met de nieuwe Kids-info augustus-september.

Ook op het Lambertusfeest zullen de kinderactiviteiten gepresenteerd worden en krijgt u een goed beeld bij wat de kinderen allemaal krijgen aangeboden aan activiteiten en dat zijn er veel.

 

Klik op de afbeelding of klik hier om deze nieuwe folder te downloaden.

 

Catechese in het komende seizoen 2016-2017 in RRM:

Gezamenlijke voorbereiding voor het ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”.

Op dit moment vinden de activiteiten op verschillende locaties plaats. Ook in het komende jaar gaat het pastoresteam weer verder met een drietal catechetische projecten.

Voor aanmelding neemt u contact op met parochiesecretariaat.

Volg de links voor meer informatie:

 

Basiscursus katholiek geloven

Doopvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

 

WJD-verslag RK2j

Met maar liefst zeven jongeren uit de Lambertuskerk, vertrokken we op zondag 17 juli als WJD pelgrims vanuit Den Haag (Ado stadion) richting Krakau. Vanuit de bisdommen Rotterdam en Breda vertrok het reisgezelschap ‘Let’s go Krakau’ met 180 deelnemers waarbij zowel jongeren als begeleiding met onder andere bisschop Van den Hende, verschillende priesters, diakens, priesterstudenten en pastoraalwerkers uit beide bisdommen.

Lees hier verder... of klik op de foto van de wake op het veld Misericordia

 

 

Lambertuscafe opent haar deuren in januari 2017

 

Dit seizoen, in de winter 2017, zal het Lambertuscafe weer zijn deur openen. Lambertuscafe beoogt een extra ontmoetingsplaats voor gelovigen te zijn om informeel het geloof van iedere dag te bespreken.

Komend voorjaar gebruiken we als aanleiding de nog immer actuele drie preken van Henry Nouwen met als titel: “You are the beloved” (Je bent de geliefde). In deze preken geeft Henri een zeer positieve boodschap: Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen, kunnen of hebben maar door de wetenschap dat God ons liefheeft. Iedere avond begint met het bekijken van een video-opname van de preek van ongeveer 20 minuten, daarna gaan we in kleinere groepen het gesprek met elkaar aan omtrent de betekenis in het geloofsleven van iedere dag en we eindigen de avond met een gezellig samenzijn. Alhoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het niet noodzakelijk om aan elk keer aanwezig te zijn.

 

Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich aan door het invullen van het activiteiten formulier dat te vinden is achter in de kerk of door het invullen van het aanmeldformulier op deze website zie hieronder. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij straks mogen verwelkomen maar u bent ook zonder aanmelding van harte welkom.

Lees hier verder... of klik op de poster

 

Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen zeer succesvol: alle 56 kinderen zijn gekoppeld aan onze kinderen en basisschoolgroepen!!!

 

Lees hier het verslag van de succesvolle actie Kinderen geven aan Kinderen waarbij onze Lambertuskinderen én kinderen van twee rk-basisscholen (De Bavokring en Oscar Romero) dozen hebben gevuld voor minder bedeelde kinderen in Rotterdam Noord die bekend zijn bij de Stichting Kingswork.


Lees hier verder... of klik op de foto.


Juist in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid past het heel goed om iets goeds te doen voor kinderen die het wat minder hebben dan jij....

 

Grote opkomst kinderen in Goede Week en Pasen

 

Palmzondag was de hoogmis druk bezocht. Vele kinderen, maar liefst 40, hadden palmpaasstokken versierd. Nadat deze gezegend waren en de kinderen geluisterd hadden naar het evangelie (Intocht van Jezus in Jeruzalem), liepen zij mee in de palmprocessie door de kerk. Na de viering gingen zij deze mooi versierde stokken naar oude en/of zieke mensen in de parochie brengen.

 

Hiermee was de Goede Week op een mooie manier van start gegaan.

 

Op Goede Vrijdag waren er maar liefst 90 bezoekers bij de kruisweg voor kinderen om 10 uur.

Hierbij werd ook het succesvolle vastenproject Kinderen geven aan Kinderen afgesloten en werden de laatste volle dozen ingeleverd.

 

Op het grote Paasfeest bezochten maar liefst 50 kinderen de kinderwoorddienst. Hierbij werd het project met de werken van barmhartigheid afgerond.

 

Kortom, we kijken terug op een mooie voorbereiding op Pasen en het was mooi dat er zoveel kinderen de Lambertuskerk weten te vinden en deelnemen aan de vele activiteiten die voor hen worden georganiseerd. In mei start het volgende project: Meimaand = Mariamaand. We zijn inmiddels druk met de voorbereidingen bezig. In de maandelijkse Kids-info zullen we jullie hierover informeren.

 

Jaar van Barmhartigheid, ook voor kinderen

Speciaal voor kinderen hebben vrijwilligers van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen een boekje ontwikkeld met uitleg en tekeningen van de werken van barmhartigheid.

Dit boekje zal in de 40-dagentijd door de kinderwerkers in de Lambertuskerk gebruikt worden en sluit ook prima aan bij ons vastenproject "Kinderen geven aan Kinderen" (volg de link en zie hieronder op deze webpagina ).

 

De tekeningen komen van Samuel Advies en het boekje is te downloaden via de link hier of via de afbeelding hiernaast.

U wordt dan doorgelinkt naar de website van www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

 

 

Jaar van Barmhartigheid

De Nederlandse bisschoppen hebben een website in het leven geroepen voor het Jaar van Barmhartigheid.

Het episcopaat heeft ervoor gekozen om het jaar aan te duiden als ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. De site is nog in ontwikkeling en bevat verschillende links naar onder andere de pauselijke bul  Misericordia vultus, Het gelaat van barmhartigheid, waarmee het jaar werd afgekondigd, en de brief Barmhartig als de Vader van de Nederlandse bisschoppen over het jaar. Van een paar bisdommen staan er ook al wat uitwerkingen te lezen.

Er wordt gewerkt aan diverse materialen en initiatieven ter ondersteuning van het Jaar van Barmhartigheid in Nederland, zo is te lezen op de site.

 

 

Bisschop Van den Hende over Jaar van Barmhartigheid

 

“Barmhartigheid heeft te maken met Gods vergevende liefde, maar tevens met daden van liefde in Gods Naam.” Dit noteert de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende in een brief over het Jaar van Barmhartigheid aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in zijn diocees, zo meldt het bisdom. Bij het schrijven van de bisschop ontvangen zij de brief van de Nederlandse bisschoppen over het barmhartigheidsjaar en de opzet voor een liturgieviering van barmhartigheid met aanbidding, bezinning en de mogelijkheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Bisschop Van den Hende: “Enerzijds worden wij als leerlingen van onze Heer aangespoord om open te staan voor Gods vergevende liefde in het sacrament van boete en verzoening om zo Gods barmhartigheid te ontvangen. … Anderzijds worden wij als leerlingen van de Heer opgeroepen om in zijn voetspoor te treden waar het gaat om waarachtige naastenliefde, heel concreet door het verrichten van de werken van barmhartigheid.”

 

In het bisdom Rotterdam kunnen parochies het Jaar van Barmhartigheid inhoudelijk plaatsen in de lijn van themajaren die hebben plaatsgevonden: het Jaar van Geloof, het Jaar van Daden van Liefde en het Laurentiusjaar. Deze jaren zijn met elkaar verbonden. Mgr. Van den Hende: “De heilige diaken Laurentius, patroonheilige van ons bisdom, getuigt ervan dat de belijdenis van het geloof in Christus én het doen van barmhartigheid in zijn Naam één opdracht is, een opdracht die we als roeping en zending van de Heer hebben ontvangen. Met het heilig Jaar van Barmhartigheid stelt paus Franciscus deze evangelische opdracht die aan ons als kerk is toevertrouwd, opnieuw centraal: ‘Barmhartig als de Vader’.”

 

Lees hier verder....

Neuwe bisschop Rotterdam 

NIEUW: KAARSJES JAAR VAN BARMHARTIGHEID

In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid treft u op de Mariatafel zogenaamde kaarsjes Jaar van Barmhartigheid aan, deze kunt u aanschaffen om bijvoorbeeld iemand cadeau te geven of voor uzelf. De kaarsjes branden maar liefst 24 uur.

 

Nieuw: nieuwsbrief van de stichting Eyes on Ghana Foundation

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief (5 februari 2016) verschenen. Klik hier om te lezen.....

 

Jaaroverzicht 2016 - 2017 concerten Venster op Muziek

Het Venster op Muziek in de Lambertusjaar loopt van oktober tot september van het jaar erop.

Klik op de afbeelding hiernaast om de actuele jaarfolder te downloaden.

Wilt u een aanvraag doen om in het seizoen 2017 - 2018 een concert in de Lambertuskerk te verzorgen? Stuur een mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl.

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie....

 

Veel dank voor 400 kerstkaarten gemaakt voor zieke kinderen

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerden we weer de Adventsactie Kinderen maken Kerstkaarten voor Zieke Kinderen.

Kinderen die tijdens Kerstmis in de verschillende ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving liggen, ontvangen één of meerdere kerstkaarten van onze kinderen.

 

In de kinderwoorddienst in de kerk of thuis werden de kaarten mooi gekleurd en versierd. Ook bij RK basisschool de Bavokring in Rotterdam-Kralingen kleurden de kinderen in alle groepen kerstkaarten.

 

Vergeet je niet per kaart een Weesgegroet te bidden voor de zieke kinderen? Alvast bedankt!

 

Inmiddels zijn vele kinderafdelingen van ziekenhuizen in en in de omgeving van Rotterdam voorzien van vele kerstkaarten die de kinderen tijdens de kerstdagen zullen ontvangen.

 

Klik op deze link om naar de kerstkaarten te gaan....

 

 Nieuwe website: Bewust Katholiek

Bij de links op de website van de Lambertuskerk is de site van "Bewust Katholiek" opgenomen.

Bewust Katholiek is ontstaan in de Sint Jan de Doperparochie, Gouda en omgeving.

Het is gestart door pastoor Van Klaveren en Frank en Emy Jansons. Via internetfilmpjes willen zij vooral

jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat.

Het eerste filmpje gaat over de doop. In het filmpje over de H. Eucharistie wordt gesproken

over de vier manieren waarop we Christus kunnen ontmoeten in een eucharistieviering.

Klik op de afbeelding, daar zijn de filmpjes en meer informatie over Bewust Katholiek te vinden.

 

 

Permanente Mariatafel

 

Achter in de kerk staat een zogenaamde Mariatafel waarop allerlei devotionalia uitgestald zijn. Rozenkransen, Tientjes, kaarsenhouders met afbeelding van Maria, armbandjes, kaarsen, Mariakaarten, gebeden boekjes voor kinderen en KBVK-producten, etc.

 

Bij de koster kunt u altijd om meer informatie vragen.

 

Graag contante betaling.

NIEUW: KAARSJES JAAR VAN BARMHARTIGHEID

In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid treft u op de Mariatafel de zogenaamde kaarsjes Jaar van Barmhartigheid aan, deze kunt u aanschaffen om bijvoorbeeld iemand cadeau te geven of voor uzelf. De kaarsjes branden maar liefst 24 uur.

 

Sacramenten op een rijtje

Achterin de kerk staat een rek met informatieve boekjes onder andere over de zeven sacramenten.

Klik op de afbeelding of volg deze link en u komt op de pagina waar u alle links naar de digitale boekjes kunt vinden.

 

Bezinning, nieuwe pagina's

 

Onder Home op deze website zijn weer nieuwe hoofdstukken te lezen uit het boek "In navolging van Christus in jonge taal" door Thomas a Kempis, bewerkt door Mink de Vries.

Kijk regelmatig naar nieuwe teksten uit dit intigrerende boek, in de komende tijd zullen deze verder worden aangevuld.

 

Klik op de afbeelding en u komt bij het laatst toegevoegde hoofdstuk, 7 en 8.