Sint Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Welkom op de website van de Lambertuskerk

De parochie wil op zichtbare en herkenbare wijze getuigen van het evangelie. 
Zij wordt daarbij geholpen door één van de twee overgebleven neogotische kerkgebouwen in Rotterdam, waarvan het interieur grotendeels in oorspronkelijke staat is.
De liturgievieringen zijn klassiek met als hoogtepunt de zondagse, Latijnse hoogmis met polyfone en gregoriaanse zang. 
Door aandacht voor rituelen en symboliek wordt een sfeer van rust gecreëerd waarin mensen tot zichzelf kunnen komen, in gebed en tot God. 
Kerkgebouw en liturgie oefenen ook aantrekkingskracht uit op mensen van buiten Kralingen.
Voor engelstaligen is de liturgie van de zondag in het Engels beschikbaar. 
Naast de zondagsvieringen is er in de week doorgaans iedere dag een ochtendmis.
Als belangrijke opdracht ziet de parochie het doorgeven van de geloofsschat aan een volgende generatie.


U kunt zich hier aanmelden als parochiaan.

For English speaking people, click here for more information


Foto Peter van Mulken

 

Parochienieuws

 

Kerstzang Maasstedelijke koren

 

Op zondagmiddag 18 december wordt om 14.30 uur de jaarlijkse kerstsamenzang verzorgd door de Maasstedelijke koren: het Maasstedelijk Kamerkoor, het Maasstedelijk Senior Kamerkoor en het Maasstedelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Anneke van Es. Een veelzijdig programma met werken van Willcocks, Pärt, J.S. Bach, Saint Saëns, Diamant, Rutter ea. Dit alles afgewisseld met overdenkingen door pastoor Gouw.

 

Meer info: http://www.maasstedelijkekoren.nl/  of klik op de poster hiernaast

Aanvang: 14:30 uur Toegang is vrij met collecte bij de uitgang.

 

Lambertusberichten (25.2)

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten verschijnt ongeveer 5 à 6 keer per jaar en is ook op deze website te lezen.


In de actuele editie 25.2 onder andere achtergrond informatie over de hervertaling van het Onze Vader, terugblikken op het Lambertusfeest, benefietconcert voor Eyes on Ghana en het oktoberproject Kinderen bidden voor oorlogsKinderen. We kijken ook vooruit naar de komende periode: de Advent en Kerstmis en natuurlijk 100 jaar Fátima in 2017. Uiteraard kunt u ook de agenda met de vieringen rond Kerst en Oud-Nieuwjaar en nog veel meer...


Klik hier voor alle edities..... of klik op de afbeelding om rechtstreeks naar deze editie te gaan.

 

U kunt dit blad dus vanaf heden meenemen vanuit de kerk en hier op de website te lezen.

 

Adventsactie Operatie Sluitpost

In 2012 werd voor het eerst een beroep gedaan op de parochianen van de H. Lambertuskerk om de voedselbank te ondersteunen met de inzameling van was- en schoonmaakproducten. Zo houden diegenen die naar de voedselbank komen, meer geld over om eten te kopen.

Ook dit jaar willen we de voedselbank helpen met een inzameling tijdens de Advent. Traditioneel wordt rond Kerst een extra gevuld pakket overhandigd en daaraan willen we ons steentje bijdragen.

 

Zoals de vorige jaren staan achterin de kerk kratten, waarin u de producten voor de voedselbank kunt achterlaten. We hebben contact met de vrijwilligers die regelmatig langskomen om de oogst op te halen en om ze aan de kerstpakketten toe te voegen.

U kunt de producten naar de kerk brengen:

-        weekdagen: tussen 8.30 en 9.00 uur

-        zaterdag: tussen 9.30 en 13.00 uur en tussen 18.30 en 19.00 uur

-        zondag tussen 9.30 en 10.00 uur en tussen 11.15 en 12.00 uur

 

In de afgelopen jaren hebben de parochianen van de H. Lambertuskerk een gulle bijdrage geleverd voor diegenen in onze maatschappij die het hard nodig hebben. Wij danken alvast allen die hieraan willen bijgedragen. Uw gulle gaven vinden een goede bestemming.

 

“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25)

 

Kerstkaarten maken voor zieke kinderen

Klik op de poster om verder te lezen...

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseerden we weer de Adventsactie Kinderen maken Kerstkaarten voor Zieke Kinderen.

Kinderen die tijdens Kerstmis in de verschillende ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving liggen, ontvangen één of meerdere kerstkaarten van onze kinderen.

 

Ook bij RK basisschool de Bavokring in Rotterdam-Kralingen gaan de kinderen in alle groepen kerstkaarten versieren en kleuren.

 

Vergeet je niet per kaart een Weesgegroet te bidden voor de zieke kinderen? Alvast bedankt!

 

Klik op deze link om naar de kerstkaarten te gaan....


Wil jij met je groep ook kerstkaarten versieren? Neem dan contact op met secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl .

 

Alle kinderen

Alle kinderen van de parochie kunnen hieraan meedoen. In de kinderwoorddienst en bij het kerstspel worden de kaarten uitgedeeld. Wil je meer kaarten? Achter in de kerk liggen meer kerstkaarten die je mee mag nemen en deze volgende week weer mooi versierd in de brievenbus op deze tafel doen.

 

Kaarten maken

Achter in de kerk staat de Adventstafel, waarop voorbedrukte kerstkaarten liggen.

Neem er een paar mee om thuis in te kleuren en te versieren met bijvoorbeeld stickertjes en sterretjes enzovoort.

Zijn de kaarten klaar? Neem ze weer mee naar de kerk. Lees hier wat je verder moet doen.

 

 

Introductie gewijzigd Onze Vader

 

Boekenleggers uitgegeven door de NRL met de nieuwe vertaling van het Onze Vader liggen vanaf de eerste zondag van de Advent achter in de kerk en kunt u mee naar huis nemen. 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft bekend gemaakt dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie.


Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

 

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

De aangepaste vertaling van het Onze Vader ziet u hiernaast op de afbeelding.


Lees hier verder....

   

Onze Vader uitgelegd aan kinderen

Klik op de afbeelding voor inzage in deze brochure

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft een nieuwe brochure uitgegeven nu de herziene vertaling van het Onze Vader op de eerste zondag van de Advent wordt ingevoerd.


Het Landelijk Ontwikkelingsteam van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft een brochure met uitleg voor kinderen van het Onze Vader. Centraal staat de vraag: Jezus heeft ons dit gebed gegeven om ons te helpen bidden tot God de Vader, maar waarvoor bidden we dan precies?

 

De brochure met het Onze Vader alsook de brochure van het Weesgegroet is tegen kostprijs van € 0,15 / stuk excl. verzendkosten te bestellen bij Uitgeverij Betsaida.

 

Achterin de Lambertuskerk op de Mariatafel zijn beide gebedsbrochures, dus met uitleg van het Onze Vader en het Wees gegroet, verkrijgbaar à € 0,15 per stuk.

 

Gratis introductie pakket bij aanmelding informatieve bijeenkomst over Kinderen bidden voor Kinderen in bisdom Rotterdam

Naar aanleiding van de respons op onze uitnodiging voor de informatieve bijeenkomst op maandag 31 oktober, worden de parochies en scholen door vrijwilligers van KBVK bezocht en geïnformeerd over de activiteiten en projecten van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Indien u wilt aanmelden voor meer informatie is dat mogelijk, volg de link hieronder.
Uitgerekend op 7 oktober, de feestdag van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans, heeft Bisschop van den Hende bijgevoegde brief geschreven, waarin hij het gebed in het algemeen en het werk van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen in het bijzonder aanbeveelt.

 

Graag vragen wij uw aandacht voor deze brief die zo mooi duidelijk maakt waarom bidden belangrijk is en waarom we juist kinderen willen leren bidden. We hopen dat u met kinderen wilt deelnemen aan onze laagdrempelige projecten en activiteiten waarbij het bidden is gekoppeld aan (kinder)diaconieprojecten en bieden u daartoe via onze website allerhande eigentijdse materialen en suggesties. Lees hier verder....

 

Kids-info gezinsmis november-advent (december)

 Met de "Kids-info" brengen wij onze jeugd en hun ouders maandelijks op de hoogte van ons kinderactiviteitenaanbod in de Lambertuskerk.

 

Klik op het logo voor de huidige én nieuwe versie van de Kids-info.

 

Op dinsdag 15 november gaat de nieuwe Kids-info november-advent (december) op de post, met daarin informatie over het feest van Christus, Koning van het heelaal, de gezinsmis op 27 november en natuurlijk de advent met daarin het adventsproject "kinderen maken kerstkaarten voor zieke kinderen" en een laatste oproep om je aan te melden voor het kerstspel. Lees hier verder voor deze nieuwe editie....

 

Voor de kinderactiviteiten jaarfolder klikt u op de link hieronder: Kinderactiviteiten jaarfolder 2016-2017

 

Lambertuscafe opent haar deuren in januari 2017

Dit seizoen, in de winter 2017, zal het Lambertuscafe weer zijn deur openen. Lambertuscafe beoogt een extra ontmoetingsplaats voor gelovigen te zijn om informeel het geloof van iedere dag te bespreken.

Komend voorjaar gebruiken we als aanleiding de nog immer actuele drie preken van Henry Nouwen met als titel: “You are the beloved” (Je bent de geliefde). In deze preken geeft Henri een zeer positieve boodschap: Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen, kunnen of hebben maar door de wetenschap dat God ons liefheeft. Iedere avond begint met het bekijken van een video-opname van de preek van ongeveer 20 minuten, daarna gaan we in kleinere groepen het gesprek met elkaar aan omtrent de betekenis in het geloofsleven van iedere dag en we eindigen de avond met een gezellig samenzijn. Alhoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het niet noodzakelijk om aan elk keer aanwezig te zijn.

 

Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich aan door het invullen van het activiteiten formulier dat te vinden is achter in de kerk of door het invullen van het aanmeldformulier op deze website zie hieronder. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij straks mogen verwelkomen maar u bent ook zonder aanmelding van harte welkom.

Lees hier verder... of klik op de poster

 

Geloofsverdieping brochure 2016-2017

In het nieuwe seizoen dat nu in september van start gaat presenteren wij in een folder alle geloofsverdiepende- en ontmoetings momenten in de Lambertuskerk.

Klik op de afbeelding hiernaast en u kunt de folder in pdf downloaden.

 

Deze brochures worden meegestuurd bij de komende editie van de Lambertusberichten (25.1) en liggen achter in de kerk.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en ingevuld aan ons sturen of afgeven naar/bij het parochiesecretariaat.

 

Wij wensen u weer een inspirerend nieuw seizoen toe.

 

Kinderactiviteitenfolder 2016-2017

Jaarlijks komt er bij aanvang van een nieuwe seizoen een nieuwe folder met alle kinderactiviteiten in de de Lambertuskerk uit. Deze folder zal alle families met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de laatste week van augustus per post ontvangen, samen met de nieuwe Kids-info augustus-september.

Ook op het Lambertusfeest zullen de kinderactiviteiten gepresenteerd worden en krijgt u een goed beeld bij wat de kinderen allemaal krijgen aangeboden aan activiteiten en dat zijn er veel.

 

Klik op de afbeelding of klik hier om deze nieuwe folder te downloaden.

 

Catechese in het komende seizoen 2016-2017 in RRM:

Gezamenlijke voorbereiding voor het ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”.

Op dit moment vinden de activiteiten op verschillende locaties plaats. Ook in het komende jaar gaat het pastoresteam weer verder met een drietal catechetische projecten.

Voor aanmelding neemt u contact op met parochiesecretariaat.

Volg de links voor meer informatie:

 

Basiscursus katholiek geloven

Doopvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

 

WJD-verslag RK2j

Met maar liefst zeven jongeren uit de Lambertuskerk, vertrokken we op zondag 17 juli als WJD pelgrims vanuit Den Haag (Ado stadion) richting Krakau. Vanuit de bisdommen Rotterdam en Breda vertrok het reisgezelschap ‘Let’s go Krakau’ met 180 deelnemers waarbij zowel jongeren als begeleiding met onder andere bisschop Van den Hende, verschillende priesters, diakens, priesterstudenten en pastoraalwerkers uit beide bisdommen.

Lees hier verder... of klik op de foto van de wake op het veld Misericordia

 

Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen zeer succesvol: alle 56 kinderen zijn gekoppeld aan onze kinderen en basisschoolgroepen!!!

 

Lees hier het verslag van de succesvolle actie Kinderen geven aan Kinderen waarbij onze Lambertuskinderen én kinderen van twee rk-basisscholen (De Bavokring en Oscar Romero) dozen hebben gevuld voor minder bedeelde kinderen in Rotterdam Noord die bekend zijn bij de Stichting Kingswork.


Lees hier verder... of klik op de foto.


Juist in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid past het heel goed om iets goeds te doen voor kinderen die het wat minder hebben dan jij....

 

Grote opkomst kinderen in Goede Week en Pasen

 

Palmzondag was de hoogmis druk bezocht. Vele kinderen, maar liefst 40, hadden palmpaasstokken versierd. Nadat deze gezegend waren en de kinderen geluisterd hadden naar het evangelie (Intocht van Jezus in Jeruzalem), liepen zij mee in de palmprocessie door de kerk. Na de viering gingen zij deze mooi versierde stokken naar oude en/of zieke mensen in de parochie brengen.

 

Hiermee was de Goede Week op een mooie manier van start gegaan.

 

Op Goede Vrijdag waren er maar liefst 90 bezoekers bij de kruisweg voor kinderen om 10 uur.

Hierbij werd ook het succesvolle vastenproject Kinderen geven aan Kinderen afgesloten en werden de laatste volle dozen ingeleverd.

 

Op het grote Paasfeest bezochten maar liefst 50 kinderen de kinderwoorddienst. Hierbij werd het project met de werken van barmhartigheid afgerond.

 

Kortom, we kijken terug op een mooie voorbereiding op Pasen en het was mooi dat er zoveel kinderen de Lambertuskerk weten te vinden en deelnemen aan de vele activiteiten die voor hen worden georganiseerd. In mei start het volgende project: Meimaand = Mariamaand. We zijn inmiddels druk met de voorbereidingen bezig. In de maandelijkse Kids-info zullen we jullie hierover informeren.

 

Jaaroverzicht 2016 - 2017 concerten Venster op Muziek

Het Venster op Muziek in de Lambertusjaar loopt van oktober tot september van het jaar erop.

Klik op de afbeelding hiernaast om de actuele jaarfolder te downloaden.

Wilt u een aanvraag doen om in het seizoen 2017 - 2018 een concert in de Lambertuskerk te verzorgen? Stuur een mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl.

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie....

 

Permanente Mariatafel

 

Achter in de kerk staat een zogenaamde Mariatafel waarop allerlei devotionalia uitgestald zijn. Rozenkransen, Tientjes, kaarsenhouders met afbeelding van Maria, armbandjes, kaarsen, Mariakaarten, gebeden boekjes voor kinderen en KBVK-producten, etc.

 

Bij de koster kunt u altijd om meer informatie vragen.

 

Graag contante betaling.

 

Sacramenten op een rijtje

Achterin de kerk staat een rek met informatieve boekjes onder andere over de zeven sacramenten.

Klik op de afbeelding of volg deze link en u komt op de pagina waar u alle links naar de digitale boekjes kunt vinden.

 

Bezinning, nieuwe pagina's

 

Onder Home op deze website zijn weer nieuwe hoofdstukken te lezen uit het boek "In navolging van Christus in jonge taal" door Thomas a Kempis, bewerkt door Mink de Vries.

Kijk regelmatig naar nieuwe teksten uit dit intigrerende boek, in de komende tijd zullen deze verder worden aangevuld.

 

Klik op de afbeelding en u komt bij het laatst toegevoegde hoofdstuk, 7 en 8.