Sint Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Welkom op de website van de Lambertuskerk

De parochie wil op zichtbare en herkenbare wijze getuigen van het evangelie. 
Zij wordt daarbij geholpen door één van de twee overgebleven neogotische kerkgebouwen in Rotterdam, waarvan het interieur grotendeels in oorspronkelijke staat is.
De liturgievieringen zijn klassiek met als hoogtepunt de zondagse, Latijnse hoogmis met polyfone en gregoriaanse zang. 
Door aandacht voor rituelen en symboliek wordt een sfeer van rust gecreëerd waarin mensen tot zichzelf kunnen komen, in gebed en tot God. 
Kerkgebouw en liturgie oefenen ook aantrekkingskracht uit op mensen van buiten Kralingen.
Voor engelstaligen is de liturgie van de zondag in het Engels beschikbaar. 
Naast de zondagsvieringen is er in de week doorgaans iedere dag een ochtendmis.
Als belangrijke opdracht ziet de parochie het doorgeven van de geloofsschat aan een volgende generatie.


U kunt zich hier aanmelden als parochiaan.

For English speaking people, click here for more information


Foto Peter van Mulken

 

Parochienieuws

 

Informatieve bijeenkomst in de kathedraal - woensdag 22 februari

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims.

 

Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van pelgrims worden twee reisopties aangeboden (de links leiden naar het inschrijfformulier op de website van de VNB):

 

“Een bedevaart is een tocht om samen te bidden, onderweg te zijn in geloof en te vertellen van je geloof. Tijdens een bedevaart praat je meer met elkaar, je vertelt elkaar meer over je hoop, je vertrouwen, je zorgen en verdriet.”
+ Mgr. J. van den Hende 

     

“We zijn pelgrims in een netwerk van liefde. Dat wordt concreet in de zorg die we hebben voor mensen in nood. God beminnen met heel je hart en je naaste als jezelf. Dat willen we doen met deze bedevaart.”
Vicaris-generaal Tjeerd Visser

 

Bekijk de videoboodschap met de persoonlijke uitnodiging van bisschop Van den Hende. Klik hierboven op de afbeelding.

 

Klik hierboven op de afbeelding naar de video met meer informatie over de bedevaart.

     

Informatieve bijeenkomst in Rotterdam
Woensdag 22 februari om 20:00 uur

 

Het thema van de bedevaart wordt verder toegelicht en mgr. Van den Hende nodigt ons van harte uit voor deze bijzondere reis. Medewerkers van de reisorganisaties VNB en Pelikaanreizen geven praktische informatie over het programma.
Vicaris-generaal Tjeerd Visser en diaken Iwan Osseweijer gaan op de inhoudelijke kant van de reis in.

 

Locatie

 

De informatieve bijeenkomst vindt plaats in de parochiezaal van de kathedraal, Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal) op woensdagavond 22 februari om 20.00 uur.

Lees hier verder...

 

Vastenboodschap Paus Franciscus

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God?

De Vastentijd is een periode waarin de Rooms-Katholieken in voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. Vasten maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag, deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als volgt:

Lees hier verder....

 

Geloofsavonden voor volwassenen - Cursus voorjaar 2017 - 27 februari

In het voor- en najaar wordt door pastoor Gouw in de pastorie aan de Hoflaan 121 een cursus voor volwassenen gegeven.
De avonden, die bestemd zijn voor alle parochianen op zoek naar geloofsverdieping,  worden om de veertien dagen gehouden in februari-maart en oktober-november.
Zij beginnen om 20:00 uur en zijn omstreeks 22:00 uur afgelopen. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond. Dit voorjaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof.

De protestanten herdenken in 2017 500 jaar reformatie. Voor Maarten Luther speelden woorden in Paulus’ Romeinenbrief een grote rol:

 

“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven” (1,17)

 

Dit is een citaat uit de Oudtestamentische profeet Habakuk 2,4. Dit citaat vinden we ook in de Galatenbrief (3,11) en in de brief aan de Hebreeën (10,38). Daarom zal pastoor Gouw dit voorjaar deze drie teksten uit de bijbel op de Geloofsavonden behandelen.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw.

 

Maandagavond 27 februari

Maandagavond 13 maart

Maandagavond 27 maart

 

Lees verder op deze pagina of klik op de poster....

 

Aswoensdag (1 maart) en Veertigdagentijd

Klik op de afbeelding voor uitleg in 60 seconden

Na carnaval begint op Aswoensdag de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd. Maar waarom wordt hierbij as gebruikt?

De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroegere eeuwen om aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak en as zitten', wordt  nog steeds gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer weten. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de Bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Zo bekent Abraham tegenover God: ,,Ofschoon ik maar stof en as ben.'' (Gen 18,27). De heilige bisschop Johannes Chrysostomos (344-407) spreekt zijn gelovigen aan met ,,stof en as'' als beeld van menselijke vergankelijkheid. En de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) noemt zichzelf ,,een zwakke mens, van as tot as, van leem tot leem''.

 

Lees hier verder...

 

Vieringen op Aswoensdag

Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Tijdens alle vieringen uitdelen van het askruisje:


09:00 uur: Eucharistieviering

18:30 uur: Aswoensdagviering voor kinderen

19:30 uur: Avondmis met parochiekoor

 

Lees hier meer uit de agenda

 

Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen 2017

gaat op Aswoensdag (1 maart) weer van start

 

Inmiddels zijn al 45 kinderen en groepen gekoppeld!!! Wat een fantastische start!

 

Doe jij ook mee? er zijn nog 65 kinderen die ook graag een gevulde doos zouden willen ontvangen.

 

Net als in de afgelopen jaren willen we weer kinderen blij maken met een mooi, leuk en nuttig gevulde (speelgoed)doos.

Dit zijn kinderen die het soms niet zo goed getroffen hebben en die het misschien wat moeilijker hebben dan jij.

Geen kinderen in een ver land, maar kinderen hier in Rotterdam, in de wijk Rotterdam-Noord.

Zo dichtbij wonen kinderen die het moeilijk hebben.

Jij kunt een van deze kinderen blij maken met een doos vol leuke spulletjes en helpen door een Onze Vader voor hem of haar te bidden.

 

Het is fijn om iets aardigs te doen voor een ander. Dat past goed in de Vastentijd, als we eraan denken wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Daar spreken we op Goede Vrijdag over.

Tot dan gaan de Lambertuskinderen en groepen van de rk-basisscholen "De Bavokring" en "Oscar Romero" in Rotterdam aan de slag om dozen te vullen voor kinderen die het minder goed hebben dan wij.

Door het Onze Vader te bidden, vraag je God om op Zijn manier te helpen.

Zo geef je dubbel: een doos en een gebed!

Klik op het logo om je aan te melden....

Aanmelden en informatie

Aanmelden is vanaf nu weer mogelijk. Klik hier... of op het logo (de afbeelding hiernaast) om je aan te melden.

Je krijgt de gegevens van het ontvangende kind zodra we de lijst met namen hebben ontvangen.

Lees hier verder over het project...

 

Vastenactie Federatie RRM: Zorgboerderij Kushnur - Pakistan

De parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever is in contact gekomen met een organisatie in Pakistan die vervolgde christenen helpt: Human Friends Organisation (HFO). Directeur Sajid Christopher, activist voor mensenrechten, was in Rotterdam en heeft de MOV-groepen gevraagd mee te helpen om in het dorp Kushnur een zorgboerderij op te zetten voor slachtoffers van godslastering en gedwongen bekering. De MOV-groepen hebben besloten om de opbrengst van de Vastenactie 2017 te besteden aan de financiering van drie of vier koeien voor deze zorgboerderij. Human Friends Organisation HFO, is een christelijke organisatie die hulp biedt en zich inzet voor mensenrechten en vrijheid van religie. HFO pleit voor gelijke rechten voor religieuze minderheden, o.a. in de rechtspraak. Uitgangspunt is dat menselijke waardigheid voor iedereen geldt.

 

Het project

De praktijk laat zien hoe moeilijk het voor slachtoffers en hun familieleden is om een nieuwe start te maken. HFO heeft het plan opgevat om een zorgboerderij met melkvee op te zetten. Families kunnen daar drie jaar verblijven. Intussen werken ze op de boerderij en worden ze begeleid om het opgelopen trauma te verwerken. Zo nodig ook onderwijs, omdat vele slachtoffers van het platteland en weinig onderwijs hebben gekregen. Na de drie jaar helpt HFO de mensen bij hervestiging.

 

Lees hier verder hoe u mee kunt doen aan deze gezamenlijke vastenactie....

 

Kids-info gezinsmis februari

 Met de "Kids-info" brengen wij onze jeugd en hun ouders maandelijks op de hoogte van ons kinderactiviteitenaanbod in de Lambertuskerk.

 

Klik op het logo voor de huidige én nieuwe versie van de Kids-info.

 

Op dinsdag 14  februari is de nieuwste Kids-info februari op de post gegaan, met daarin informatie over de gezinsmis op 26 februari. Ook doen we weer een oproep om je aan te melden voor vastenproject Kinderen geven aan Kinderen dat op Aswoensdag (1 maart) van start gaat. Lees hier verder voor deze nieuwste editie....

 

Voor de kinderactiviteiten jaarfolder klikt u op de link hieronder: Kinderactiviteiten jaarfolder 2016-2017

 

Stille omgang 18 maart 2017

De Stille Omgang is een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis die sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Er komen dan duizenden mensen naar de hoofdstad voor een Eucharistieviering en om daarna mee te lopen in een stille tocht door de binnenstad. De Stille Omgang wordt in 2017 gelopen in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart.


Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie:

Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)

 

Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris-generaal van de Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond men zijn geestelijk dagboek "Merkstenen" met deze intentie.

 

In de avond van 18 maart verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen aan de Eucharistieviering in de Papegaai in de Kalverstraat. Na de viering lopen we de Stille Omgang. Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid aan deze tocht deel te nemen. De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen. Het afgelopen jaar waren er 3 bussen met 160 pelgrims vanuit Rotterdam. Ook dit jaar rijden er bussen.
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 18 op 19 maart zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Ook dit jaar zal worden deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai.

 

Lees hier verder en om u aan te melden....

 

RK2j volgende bijeenkomst op zondag 19 maart

Programma

RK2j zal dit voorjaar op vier zondagen na de H. Mis van 10.00 uur bijeenkomsten voor jongeren t/m 35 jaar organiseren. Het Evangelie van de betreffende zondag zal uitgediept en besproken worden om zo te achterhalen wat het Evangelie ons wil vertellen. Welke boodschappen kunnen we uit het Evangelie halen voor ons dagelijks leven.

Uiteraard is er voldoende tijd om de andere jongeren te ontmoeten en zullen we voor een hapje en een drankje zorgen.

 

Data en tijden

De data van de vier zondagen na de H. Mis van 10u tussen 11.15u en 12.30/13.00u:


  • 19 maart 2017

  • 30 april 2017

  • 21 mei 2017

Na de H. Mis zullen we voorin de kerk bij de altaartreden verzamelen.

 

Voor meer informatie en om te laten weten dat je aanwezig zult zijn mail naar:

rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl

 

Klik hier of op de poster voor meer informatie over RK2j

 

Aanmelden voor Palmpaasstokken - Palmpasen op zondag 9 april

Om 10.00 uur is er een Palmpaasviering in de H. Lambertuskerk, waarvoor we jullie van harte uitnodigen.

Ook dit jaar zullen we weer in een palmprocessie (= optocht) door de kerk lopen.
Jullie kunnen met je zelfgemaakte palmpaasstokken hierin meelopen.
Ook de kinderen die voorbereid worden op de eerste H.Communie kunnen meedoen en moeten zich ook hiervoor aanmelden.


Afhalen stokken op 2 april na de mis

Wie zich heeft opgegeven verwachten we op zondag 2 april in de kerk na de Hoogmis (+ 11.15 uur).

Daar wordt uitleg gegeven over het hoe en wat van de palmpaasstok.
Na de uitleg krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een stok, materiaal en een werkboekje mee.

Bij het uitdelen van de tasjes wordt er een bijdrage gevraagd om in de kosten van de stokken te delen.


Aanmelden

Meld je snel aan zodat we weten hoeveel materialen we moeten inkopen. Aanmelden kan via deze website (klik op de poster) of vul het formulier in dat je bij de Kids-info hebt ontvangen.

Hout en versiering kosten ongeveer € 2,50 per stok. Thuis kun je dan samen met je ouders de stok mooi gaan versieren.


Lees hier verder....

 

Diaconie in de Lambertuskerk

Diaconie staat hoog in het vaandel van de Lambertuskerk geschreven. In de rooms-katholieke kerk betekent diaconie: een dienst aan mensen door christenen verricht uit liefde tot God. Een groep betrokken parochianen heeft dit ter harte genomen.

 

Zo worden nieuwe parochianen, die zich in onze kerk inschrijven, telefonisch benaderd en welkom geheten. Hun wordt gevraagd of ze specifieke wensen hebben en of ze een bezoek op prijs stellen.

 

Lees verder op de diaconiepagina....

 

Kerkbalans 2017

 

Mijn kerk verbindt,

mijn kerk in balans

 

Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor heeft de Lambertuskerk uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft is een investering in de kerk van nu èn de kerk van morgen, in uzelf en in de generaties die nog komen.

 

De kerk kost geld. Het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

 

Wat de Lambertuskerk zo bijzonder maakt: alle weekdagen is er een (eucharistie)viering, ieder weekend drie missen (zaterdagavond en twee op zondag), catechetische activiteiten voor kinderen, jongeren, ouderen en een Alphacursus voor geïnteresseerden. Deze actieve kerkgemeenschap zorgt ook voor diaconieprojecten voor jong en oud, ver weg en dichtbij. Via onze website zorgen we dat mensen met de katholieke kerk in contact kunnen komen. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt ook u mee aan onze Lambertusgemeenschap.

U geeft om door te geven en weer te verbinden.

 

Lees hier verder....

 

Lambertusberichten (25.3)

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten verschijnt ongeveer 5 à 6 keer per jaar en is ook op deze website te lezen.


In de actuele editie 25.3 onder andere volgend artikel over het Onze Vader, terugblikken op de Adventsprojecten en uiteraard over de actie Kerkbalans. We kijken ook vooruit naar de komende periode: de Veertigdagentijd die op Aswoensdag (1 maart) begint, het cursus aanbod in de Lambertuskerk en zo nog veel meer.


Klik hier voor deze en alle edities..... of klik op de afbeelding.

 

U kunt dit blad dus vanaf heden meenemen vanuit de kerk.

 

Oriëntatiedag Vronesteyn  26 maart 2017

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

 

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.

Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.

Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...

 

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.

De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

 

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die mee willen weten over het diakenschap.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

 

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)

Graag tot ziens! 

Rector Walter Broeders

T: 070 – 3873804   -   M: 06-271 401 17   -   E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

 

Kerstkaarten maken voor zieke kinderen: er zijn ruim 900 kerstkaarten versierd!!!

Lees hier verder

 

Introductie gewijzigd Onze Vader

 

Boekenleggers uitgegeven door de NRL met de nieuwe vertaling van het Onze Vader liggen vanaf de eerste zondag van de Advent achter in de kerk en kunt u mee naar huis nemen. 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft bekend gemaakt dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie.


Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

 

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

De aangepaste vertaling van het Onze Vader ziet u hiernaast op de afbeelding.


Lees hier verder....

Onze Vader uitgelegd aan kinderen

Klik op de afbeelding voor inzage in deze brochure

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft een nieuwe brochure uitgegeven nu de herziene vertaling van het Onze Vader op de eerste zondag van de Advent wordt ingevoerd.


Het Landelijk Ontwikkelingsteam van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen heeft een brochure met uitleg voor kinderen van het Onze Vader. Centraal staat de vraag: Jezus heeft ons dit gebed gegeven om ons te helpen bidden tot God de Vader, maar waarvoor bidden we dan precies?

 

De brochure met het Onze Vader alsook de brochure van het Weesgegroet is tegen kostprijs van € 0,15 / stuk excl. verzendkosten te bestellen bij Uitgeverij Betsaida.

 

Achterin de Lambertuskerk op de Mariatafel zijn beide gebedsbrochures, dus met uitleg van het Onze Vader en het Wees gegroet, verkrijgbaar à € 0,15 per stuk.

 

Gratis introductie pakket bij aanmelding informatieve bijeenkomst over Kinderen bidden voor Kinderen in bisdom Rotterdam

Naar aanleiding van de respons op onze uitnodiging voor de informatieve bijeenkomst op maandag 31 oktober, worden de parochies en scholen door vrijwilligers van KBVK bezocht en geïnformeerd over de activiteiten en projecten van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Indien u wilt aanmelden voor meer informatie is dat mogelijk, volg de link hieronder.


Uitgerekend op 7 oktober, de feestdag van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans, heeft Bisschop van den Hende bijgevoegde brief geschreven, waarin hij het gebed in het algemeen en het werk van de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen in het bijzonder aanbeveelt.

 

Graag vragen wij uw aandacht voor deze brief die zo mooi duidelijk maakt waarom bidden belangrijk is en waarom we juist kinderen willen leren bidden. We hopen dat u met kinderen wilt deelnemen aan onze laagdrempelige projecten en activiteiten waarbij het bidden is gekoppeld aan (kinder)diaconieprojecten en bieden u daartoe via onze website allerhande eigentijdse materialen en suggesties. Lees hier verder....

 

Geloofsverdieping brochure 2016-2017

In het nieuwe seizoen dat nu in september van start gaat presenteren wij in een folder alle geloofsverdiepende- en ontmoetings momenten in de Lambertuskerk.

Klik op de afbeelding hiernaast en u kunt de folder in pdf downloaden.

 

Deze brochures worden meegestuurd bij de komende editie van de Lambertusberichten (25.1) en liggen achter in de kerk.

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en ingevuld aan ons sturen of afgeven naar/bij het parochiesecretariaat.

 

Wij wensen u weer een inspirerend nieuw seizoen toe.

 

Kinderactiviteitenfolder 2016-2017

Jaarlijks komt er bij aanvang van een nieuwe seizoen een nieuwe folder met alle kinderactiviteiten in de de Lambertuskerk uit. Deze folder zal alle families met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de laatste week van augustus per post ontvangen, samen met de nieuwe Kids-info augustus-september.

Ook op het Lambertusfeest zullen de kinderactiviteiten gepresenteerd worden en krijgt u een goed beeld bij wat de kinderen allemaal krijgen aangeboden aan activiteiten en dat zijn er veel.

 

Klik op de afbeelding of klik hier om deze nieuwe folder te downloaden.

 

Catechese in het komende seizoen 2016-2017 in RRM:

Gezamenlijke voorbereiding voor het ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”.

Op dit moment vinden de activiteiten op verschillende locaties plaats. Ook in het komende jaar gaat het pastoresteam weer verder met een drietal catechetische projecten.

Voor aanmelding neemt u contact op met parochiesecretariaat.

Volg de links voor meer informatie:

 

Basiscursus katholiek geloven

Doopvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

 

Jaaroverzicht 2016 - 2017 concerten Venster op Muziek

Het Venster op Muziek in de Lambertusjaar loopt van oktober tot september van het jaar erop.

Klik op de afbeelding hiernaast om de actuele jaarfolder te downloaden.

Wilt u een aanvraag doen om in het seizoen 2017 - 2018 een concert in de Lambertuskerk te verzorgen? Stuur een mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl.

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie....

 

Permanente Mariatafel

 

Achter in de kerk staat een zogenaamde Mariatafel waarop allerlei devotionalia uitgestald zijn. Rozenkransen, Tientjes, kaarsenhouders met afbeelding van Maria, armbandjes, kaarsen, Mariakaarten, gebeden boekjes voor kinderen en KBVK-producten, etc.

 

Bij de koster kunt u altijd om meer informatie vragen.

 

Graag contante betaling.

 

Sacramenten op een rijtje

Achterin de kerk staat een rek met informatieve boekjes onder andere over de zeven sacramenten.

Klik op de afbeelding of volg deze link en u komt op de pagina waar u alle links naar de digitale boekjes kunt vinden.

 

Bezinning, nieuwe pagina's

 

Onder Home op deze website zijn weer nieuwe hoofdstukken te lezen uit het boek "In navolging van Christus in jonge taal" door Thomas a Kempis, bewerkt door Mink de Vries.

Kijk regelmatig naar nieuwe teksten uit dit intigrerende boek, in de komende tijd zullen deze verder worden aangevuld.

 

Klik op de afbeelding en u komt bij het laatst toegevoegde hoofdstuk, 7 en 8.